HUSRB/1602/42/0045 SRB

Interreg – IPA Program za prekograničnu saradnju izmedju Madjarske i  Srbije                 QUAD: Accessible Eco-Tourism Social Entrepreneurship   Projekat je započet 1. februara 2018 godine i trajaće 18 meseci, odnosno do 31. jula 2019 godine. Glavni cilj Projekta je da