AGGTELEK és környéke KIRÁNDULÁS!

Kedves Szegedi csoporttagok! MCSME Szegedi csoport kirándulást szervez.  Úti cél az Aggteleki barlang látogatása és környéke. Kirándulás ideje 2018. Július 24 kedd. Indulás helye és ideje: Mars tér Gábor Dénes iskola előtt, 2018. július 24 kedd, reggel 5 óra, Érkezés az esti órákban kb.21 óra! Jelentkezés elfogadása a kirándulás árának,

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2017

Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása (kód: FOF2017) A szakmai beszámoló beküldési határideje: 2018. július 13. A támogatott pályázat kódja: FOF2017/10 A támogatott szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete A szakmai beszámolót készítő személy neve és elérhetőségei (telefon ÉS e-mail): Greksza Attila 30/3239661 grekszamcsme@gmail.com A támogatott

1. Választott tevékenység

(kérjük, X-el jelöljék, hogy az „A” vagy a „B” kategóriában valósították meg a projektet) (X)  „A” Komplex szolgáltatásfejlesztés, terjesztés és szervezés „B” Fogyatékosságügyi projektek (Ebben az esetben jelölni kell a tevékenység típusát!) Személyes életvezetést, önálló életvitelt és otthoni segítségnyújtást támogató szolgáltatások Engedélyezett képzés Érzékenyítés és/vagy szakmai fórum (pl. társadalom érzékenyítése,

2. A támogatott program bemutatása:

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása terén minden esetben elsődleges cél a minél nagyobb arányú nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés. Ebben kulcsfontosságú a foglalkoztatók és a munkavállalók közötti kapcsolat megteremtése, mindkét oldal megfelelő felkészítése, ösztönzése az ilyen típusú foglalkoztatásra, illetve munkavállalásra. Ennek megfelelően kiemelt feladat a munkaerő-piaci kereslet-kínálat felmérése, illetve az egyes –

3. Tevékenységek időrendben

Időpont/Időtartam Tevékenység Felelős 2017.10.02. projekt nyitórendezvény MCSME, meghívottak a Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesület, Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete, SINOSZ Csongrád Megyei Szervezete 2017.10.01.-2018.06.30. projektmenedzsment Greksza Attila (MCSME) 2017.10.01.-2018.06.30. projekt pénzügyi vezetése Greksza Attila (MCSME) 2017.10.01.-2018.06.30. projekt dokumentációja Greksza Attila (MCSME) 2017.10.01.-2017.11.30. 2 db számítógép beszerzése Greksza Attila (MCSME) 2017.10.01.-2018.06.30.

4. Mérhető, számszerűsíthető eredmények

A programban vállalt indikátor Tervezett érték Megvalósult érték Eltérés indoklása a komplex rendszer átvételéhez szükséges betanítási, bevezetési szakasz és ezekhez szorosan kapcsolódó esetmegbeszélések tanácsadói órái 163,173 óra 163,173 óra Nincs eltérés. Az eredetileg tervezett 160 óra a 2018. június 18-án jóváhagyott változás bejelentés következtében emelkedett 163,173 órára. esetgazdának betanított MCSME

5. A következő szempontok alapján röviden értékeljék a támogatott projektet:

a) tapasztalatok A FOF2017 projekt keretében a felkészítés 22 naptári napot érintett, ahol 18 alkalommal elégedettségi kérdőív kitöltésével mértük a tapasztalatokat. A résztvevők 1-10 közötti skálán értékelték a workshopok minőségét. A kérdőív minden alkalommal az alábbi volt: Elégedettségi kérdőív (Foglalkoztatás dátuma: …………………………….) Kérjük, értékelje a felkészítést az alábbi szempontok szerint:

6. Kérjük, mutassa be, hogyan folytatódik a projekt a megvalósítási időszakot követően

(hosszútávú fenntarthatóság, további fejlesztési irányok)!: A projektünk lezárult, a szolgáltatások nyújtására munkatársaink felkészültek, most kezdtük el a fenntartási időszak feladatainak végrehajtását. Ennek első értékelése 2019. június 30-án fog megtörténni, amikor megvizsgáljuk a most eredményesen lezárt projekt egy év után mérhető sikertényezőit. Sikertényezőket befolyásoló folyamatok leírása: Reményeink szerint a szolgáltatások bevezetése

7. A Projekt szakmai tartalma:

A bevezetésre került modell Módszertani Kézikönyvét a csatolt pályázati mellékletek között benyújtottuk, a megvalósítás során ezt követtük. A projekt alapvető célja volt, hogy Zalabai Péterné (az alábbi modell megalkotója) szakmai irányításával, személyes közreműködésével valósuljon meg a sikeres budapesti modell Csongrád megyei implementációja, bevezetése az MCSME szervezeti keretei között. Ez megtörtént.

A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás folyamatai munkavállalóknak

Munkavállalói folyamatábra: Kulcsterületei: a. Tanácsadás i.  Pályatanácsadás ii. Álláskeresési tanácsadás iii. Pszichológiai tanácsadás iv. Jogi tanácsadás b. Csoportfoglalkozások, tréningek (önismereti, jogi ismeretek, problémamegoldás, asszertív kommunikációs eszközeivel, munkaerő- piaci ismeretek, kommunikációs, önálló életvitelt segítő tréningek) c. Munkavállalói klub A tervmegvalósítás folyamatábrája:

Munkaerő- piaci szolgáltatások munkáltatóknak

Munkaadói folyamatábra: Kulcsterületei: a. Állásfeltárás (állásajánlatok fogadása, a munkakörülmények vizsgálata) b. Illesztés c. Munkaközvetítés (esetnapló vezetése) d. Tréningtematika készítése a munkaadók szemléletformálására e. Utókísérés f. Munkaadói klub Kiegészítés Kulcsterületei, mellyel a főfolyamat kiegészíthető: a. Munkaerő- piaci információ nyújtása munkavállalók részére b. Állás és képzési börze c. Munkavállalást közvetlenül és közvetve