KRESZ „kisokos” mozgáskorlátozottak, kerekes székesek részére

1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (a közúti közlekedés szabályairól) alapján (2017. január 1-től hatályos állapot)   § (1) Az utasítást adó jelzőtáblák: e) „Kerékpárút” (26. ábra); a tábla a kétkerekű kerékpárok közlekedésére kijelölt utat jelez; a segédmotoros rokkantkocsi, a

Útdíjkedvezmény

Útdíjkedvezmény A D2 díjkategóriába tartozó személygépkocsi üzembentartója a D1 díjkategóriájú jogosultság megváltása esetén a D2 és a D1 díjkategória díjmérték különbözetének megfizetése alól mentesül és így úthasználati jogosultságot szerez, ha legalább 4 gyermek után családi pótlékban részesülő személynek, a mozgásában

Gépjárműszerzési és átalakítási támogatás

I. A közlekedési kedvezmények körén a gépjárműszerzési- és átalakítási támogatást értjük 1. Jogosultja: – súlyos mozgáskorlátozott, – egyéb fogyatékossággal élő személy – Súlyos mozgáskorlátozott személy:a mozgásszervi fogyatékos – a 18. életévét be nem töltött, magasabb összegű családi pótlékra jogosult mozgásszervi

Mozgáskorlátozott parkolási igazolvány

Tartalom: I. Személyi kör II. Eljárás III. A parkolási igazolvány hatálya IV. Változás-bejelentés V. Meghosszabbítás, csere, pótlás VI. Elektronikus út VII. Jogosultságok a KRESZ-ben A parkolási igazolvány olyan közokirat és biztonsági okmány, amely a KRESZ-ben felsorolt kedvezmények igénybevételére való jogosultságot

Gépjárműadó mentesség

Ki köteles gépjármű adót fizetni? A törvény az adóalany fogalmát használja, az adóalany kötelezettsége a gépjármű adó fizetése. Az adóalanya az a személy, aki gépjármű-nyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint

Utazási kedvezmények a tömegközlekedésben

A belföldi menetrend szerinti közforgalmú közlekedésben utazót megillető kedvezmény kizárólag Magyarország területén, belföldi forgalomban vehető igénybe. A vasúti személyszállításban az utazási kedvezmények – meghatározott kivételekkel – a 2. kocsiosztályra érvényesek. Az utazási kedvezmény a helyjegyre, valamint a pótjegyre nem vonatkozik,