Vincze Andrea – Elnök

Kecskeméti születésű és a főiskolai tanulmányai miatt került Szegedre, ahol szociális munkás végzettséget szerzett. Szakmai tapasztalatait a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál, illetve a SZTE Szent-Györgyi Albert Klinika Addiktológiai és Pszichiátriai Osztályán szerezte. Lehetősége volt extrém élethelyzetű és komplex problémával terhelt emberekkel kapcsolatba kerülni. Tevékenységei során folyamatosan figyelemmel kellett kísérnie a klienseket érintő jogszabályok, rendeletek változásait. Részt vett önsegítő csoportok szervezésében, életre hívásában, így csoportok működését, csoportdinamikát, csoportfejlődést ismerhette meg.

A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületével a „MOZGI” projekt előkészítése során került kapcsolatba. A projekt szükségletfelmérésének tervezése az ő nevéhez is köthető. Az előkészítő tevékenységek kapcsán megismerte, és empatikus képessége révén átérezi a megváltozott munkaképességű emberek helyzetét, küzdelmeiket az érvényesülésben. Így nyílt lehetősége a projektben mentori státusz betöltésére. Magánélete is Szegedhez köti, és párjával már az esküvőt tervezik. Szabad idejét túrázással tölti, legszívesebben a történelmi Magyarország fennmaradt várait, várkastélyait keresi fel. Vizsgázott horgászként az élővizek, elsősorban a Tisza szerelmese.