A MEOSZ fellépése nyomán szünetel az egészségi állapottól függő ellátások felülvizsgálata a veszélyhelyzet alatt

A MEOSZ fellépése nyomán szünetel az egészségi állapottól függő ellátások felülvizsgálata a veszélyhelyzet alatt

A magyar kormány a MEOSZ javaslatainak is köszönhetően kormányrendeletben intézkedett a szociális ellátásokat érintő veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó szabályokról. A veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről szóló 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 11. §-a értelmében az egészségi állapottól, személyiség állapottól vagy fogyatékosságtól függő ellátások felülvizsgálata nem végezhető el, a felülvizsgálathoz irat megküldése nem kérhető, erre hivatkozva az ellátás, kedvezmény, mentesség a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendelet hatályvesztését követő második hónap utolsó napjáig nem szüntethető meg. A MEOSZ március 25-én fordult azonnali intézkedést kérve prof. Dr. Kásler Miklóshoz, az emberi erőforrások miniszteréhez – a mozgáskorlátozott emberek anyagi biztonságának garantálása érdekében – hogy mindazon ellátás tekintetében, melyek egészségkárosodáshoz kapcsolódnak, jogszabályban rendezze az orvosszakértői vélemények érvényességére és az ellátások továbbfolyósításának zavartalanságára vonatkozó szabályokat.

A MEOSZ megnyugtató lépésként értékeli a magyar kormány azon intézkedését, mely szerint az egészségi állapottól függő ellátások felülvizsgálata a veszélyhelyzet alatt szünetel, ezen ellátások továbbfolyósítása folyamatos. Ezen döntés nyomán azoknak a mozgáskorlátozott embereknek és családjaiknak a megélhetése marad biztosított, akik szinte kizárólag az állam által nyújtott pénzbeli ellátásokra támaszkodnak bevételi forrásként.

A felülvizsgálatok szüneteltetéséről is rendelkező kormányrendelet 2020. április 6-án lépett hatályba. Ennek alapján a koronavírus veszélyhelyzetre figyelemmel a megváltozott egészségi állapotra tekintettel megállapított ellátások felülvizsgálata nem végezhető el. E szabály vonatkozik a rokkantsági ellátásra, a munkaképesség csökkenése okán folyósított özvegyi nyugdíjra, árvaellátásra, valamint az egészségkárosodásra tekintettel megállapított baleseti járadékra, rokkantsági járadékra, bányászok egészségkárosodási járadékra. A veszélyhelyzet alatt lejáró rehabilitációs ellátás nem a határozatban megjelölt időpontban, hanem csak a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendelet hatályvesztését követő második hónap utolsó napján szűnik meg.

A veszélyhelyzet fennállásáig a felülvizsgálathoz szükséges orvosi irat megküldésére az érintett ügyfelek nem kötelezhetők, továbbá a hatóság az orvosi iratok hiányában az időszakos orvosi felülvizsgálatok elvégzése iránt nem intézkedik. Az ellátások folyósítása a megszokott rendben történik, az egészségi állapot esedékes felülvizsgálatára a veszélyhelyzet megszűnését követően a hatóság által kezdeményezetten fog sor kerülni. E rendelet szól arról is, hogy ha a havi rendszeres szociális ellátások – az időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a gyermekek otthongondozási díja és az ápolási díj, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás – felülvizsgálatának időpontja a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendelet hatályvesztését követő 15 napon belüli időszakban esedékes, a felülvizsgálatot nem kell lefolytatni. Ezekben az esetekben a felülvizsgálatra a kormányrendelet hatályvesztésének hónapját követő második hónap végéig kerül sor.

A veszélyhelyzet alatt lejáró közgyógyellátásra való jogosultság esetében a jogosultság szintén meghosszabbodik, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendelet hatályvesztésének napjától számított további 90 nappal.

Budapest, 2020. április 6.