Csongrádi csoport

Csongrádi csoport bemutatkozása

Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének csongrádi csoportja 1983-ban alakult 38 fővel, a taglétszámunk 2015 év végére a befizetett tagdíjak alapján 105 fő.

Céljaink és feladataink között kiemelkedő jelentőséggel bír a mozgásfogyatékkal élő emberek érdekvédelme, érdekképviselete, valamint személyes életvitelük javítása érdekében használható információk átadása.

Csongrádon a Fő utca 12-16. szám alatt a Megyei Egyesület tulajdonát képező irodában működik a csoportunk, ahol minden nap elérhetőek vagyunk. Rendszeresen itt tartunk minden hónap első hétfőjén és harmadik szerdáján összejöveteleket, ahol társainknak felvilágosítást adunk rendeletekről, új jogszabályok változásáról, és egyéni ügyek intézésében is segítséget nyújtunk. Életminőségük javítása érdekében egészségmegőrző előadásokat, programokat, gyógyfürdő látogatásokat szervezünk. Közös programjainkat, rendezvényeinket, vélemények és javaslatok alapján állítjuk össze.

Itt van lehetőség az éves tagdíj rendezésére, aminek határideje minden év március 30-a. A tagkönyvek érvényesítése a tagdíj befizetéskor történik.

Az éves tagdíj összege:
35 000.Ft-ig: 1700.Ft/év
35 000.- 50 000.Ft-ig: 2000.-Ft/év
50 000. Ft felett: 2 500.-Ft/év
18. élet év alatt: 700.-/év

Csoporttitkár:
Meló Zoltánné

Telefon:
70/330-8881

E-mail:
melo.zoltanne@upcmail.hu