Egyesületünkről

A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének

bemutatkozása

A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 1981. április 27-én alakult meg, azzal a céllal, hogy a mozgásukban akadályozott embereket sajátos kulturális, szociális és érdekvédelmi szempontjaik alapján egyesítse. A mozgásukban akadályozott emberek sajátos kulturális, szociális és érdekvédelmi feladatkört ellátó egyesüléseként definiálta magát a szervezet. Az alakuló közgyűlés határozata alapján szegedi székhellyel, de megyei hatáskörrel jött létre az egyesület, hogy a megyében élő mozgáskorlátozottak érdekeit hatékonyabban képviselje, mint önállóan, atomizálódva az egyén. Az egyesület célja, a mozgáskorlátozott emberek egyenjogú és teljes körű társadalmi beilleszkedését segítése, egyéni és közösségi érdekeiket érvényesítése, képviselje és védelmezze őket, azaz esélyegyenlőségüket biztosítsa. Ezen érdekek a mozgásfogyatékos emberek sajátos szükségleteinek kielégítéséhez, rehabilitációjához, szociális biztonságához, személyes kiszolgáltatottság nélküli, önálló életvitelükhöz, valamint emberi, állampolgári jogaik valós érvényesüléséhez fűződnek. Ez a célkitűzés egészült ki később a foglalkoztatási rehabilitációjuk segítésének igényével.

Az egyesület megyei hatáskörű, összesen huszonhét csoportot működtet, taglétszámunk kettőezer fő körül mozog. A csoportokat a csoporttitkárok vezetik, koordinálják, a csoportok együtt alkotják a megyei egyesületet.

Ernyőszervezetünk a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, amelyhez éves beszámolót küldünk az egyesületi tevékenységekről, illetve számíthatunk tevékenységeink támogatására is. Egyesületünk munkatársai segítséget nyújtottak egyes állam által nyújtott támogatások igénylésében, nyomtatványok kitöltésében (lakás-akadálymentesítési támogatás, mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei, gépkocsi szerzési-, átalakítási támogatás, fogyatékossági támogatás, üdülési támogatás, stb.)

2006 óta akkreditált foglalkoztatóként működik az egyesületünk, megváltozott munkaképességű munkavállalókat alkalmazunk. Ennek keretében 2015. évben és 2016. évben 28-28 főre kaptuk meg a foglalkoztatási keretlétszámot a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól. Fontosnak tartjuk, hogy egyesületünk lehetőséget teremtsen a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkavállalására kulturált keretek között, értékteremtő munka végzésére. Az egészségkárosodott munkavállalók hitelesebbek más egészségkárosodottak szemében, illetve jobban tisztában vannak a speciális igényekkel, érdekekkel. Civilként szervezetünk kénytelen folyamatosan a pályázati lehetőségeket figyelni, a szakmai tartalmat, a projekt indokoltságát jobban az érintett célcsoporttagnál senki nem tudná leírni.

A források hatékony felhasználása mellett tehát igyekszünk az EU pályázatokon jól szerepelni. Ezek a többletforrások biztosították az utolsó időben az MCSME szervezetfejlesztési folyamatainak felgyorsítását, illetve a szolgáltatási palettánk szélesítését. Ezek referenciaként is értelmezhetőek.