Hogyan segíthetsz?

A közösségi szolgálat szabályai

A Köznevelési törvény 2016-tól az érettségi bizonyítvány kiadását 50 óra közösségi szolgálat teljesítéséhez köti, így az érettségi a tantárgyi tudás mérésén túl a szociális készségek, a társadalmi érzékenység kialakításában is szerepet játszik. Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényen túl a 110/2012. (VI.04) Kormányrendelet (NAT), a 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet, a közérdekű önkéntességről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény, a 1068/2012. (III.20.) Korm. határozat (nemzeti önkéntes stratégia 2011-2020), a 2011. évi CLXXV. törvény (civil törvény). A közösségi szolgálat pedagógiai célzatú kötelezettség, a tevékenység kiválasztásában azonban megvalósulhat a szabad döntés.

Ajándékba adott érték

Amit ellenszolgáltatás nélkül jutalmul, segítségként vagy támogatásként adtak vagy kaptak.

Eljuttatott pénzösszeg

Vagy más anyagi segítség, hozzájárulás jótékony vagy közhasznú céllal, például rászorulók megsegítésére vagy hasznos tevékenység támogatására.

Május végéig kell leadniuk a civileknek az 1%-os támogatások felhasználásáról szóló beszámolójukat. Azok a civil szervezetek, amelyek 2016-ban jogosultak az 1%-os felajánlásokra, szeptember 30-ig kapják meg a támogatások összegét.