6. Kérjük, mutassa be, hogyan folytatódik a projekt a megvalósítási időszakot követően

(hosszútávú fenntarthatóság, további fejlesztési irányok)!:


A projektünk lezárult, a szolgáltatások nyújtására munkatársaink felkészültek, most kezdtük el a fenntartási időszak feladatainak végrehajtását. Ennek első értékelése 2019. június 30-án fog megtörténni, amikor megvizsgáljuk a most eredményesen lezárt projekt egy év után mérhető sikertényezőit.
Sikertényezőket befolyásoló folyamatok leírása:

Reményeink szerint a szolgáltatások bevezetése a fenti ábrán bemutatott ún. jótékony cikluson keresztül épül be az MCSME stratégiájába és fenntartható működési folyamataiba. A „R” betűvel jelölt öngerjesztő ciklus egy exponenciális növekedést generálna, hiszen az új szolgátasok igénybe vevőinek száma ugrásszerűen megnövelné az aktív korú tagok számát, különösen, ha felismernék az MCSME egyéb előnyeit is a résztvevők. A szájreklám a legjobb reklám. A fiatalítási programunk motorja lehet e projekt, melynek hatására kedvezően átalakul az MCSME tagságának korösszetétele. Persze ha sorok állnának az iroda előtt, a szolgáltatási kapacitás határait hamar elérnénk, ami pótlólagos erőforrás bevonást igényelne. A „B” jelű ciklus szabályozza a fenti növekedést. Eredménye a felül látható függvény, ami egy felső plafonhoz közelíti a szolgáltatást igénybe vevők számát. Ez a két ciklus együtt egy önszabályozó (más néven célkereső vagy „S-alakú”) mini rendszert ír le. Látható, hogy a költségek növekedésével megnőnek az MCSME szolgáltatásból származó bevételei is. Természetesen a munkavállalóknak ingyenesen nyújtjuk az új szolgáltatásainkat, de a munkaadóknak nem. Ezért választottuk a budapesti modellt, mert ők valósították meg ennek gyakorlatát. Komoly eredményeket értek el a szolgáltatásaik piacosításával. Az elérhető bevételek egy részét a szolgáltatások fejlesztésére kívánjuk fordítani. Azért tekinthetjük mindezt jótékony ciklusnak, mert egyszerre fenntartható gazdasági értelemben, ugyanakkor megoldja legnagyobb szervezeti problémánkat a fiatalítást is.