7. A Projekt szakmai tartalma:

A bevezetésre került modell Módszertani Kézikönyvét a csatolt pályázati mellékletek között benyújtottuk, a megvalósítás során ezt követtük. A projekt alapvető célja volt, hogy Zalabai Péterné (az alábbi modell megalkotója) szakmai irányításával, személyes közreműködésével valósuljon meg a sikeres budapesti modell Csongrád megyei implementációja, bevezetése az MCSME szervezeti keretei között. Ez megtörtént.

A bevezetés során megtörtént a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó esetgazdák (6 fő, MCSME munkavállalói) felkészítése az új munkakörük betöltésére. Az esetgazda foglalkozik az ügyféllel, kezeli és koordinálja a komplex rendszer elemei közötti kapcsolatokat, szervezi a szolgáltatásnyújtást, irányítja az ügyfelet a szolgáltatásnyújtási folyamatban. A felkészítést Zalabai Péterné végezte Szegeden. A felkészítés kiterjedt a folyamat minden elemének megismerésére, valamint a lépésekhez kapcsolódó dokumentumkezelés teljes begyakorlására. A Csongrád megyei bevezetést követően a szolgáltatást nyújtani képes MCSME munkavállalók, mint esetgazdák nyújtják a szolgáltatást, illetve koordinálják a folyamatokat az MCSME 3 irodájában (Csongrádon, Hódmezővásárhelyen és Szegeden.)

A bevezetésre kerülő komplex szolgáltatáscsomag filozófiája és elemei:

Mottója:

“Nem fogyatékossággal élő embert, hanem munkavállalót ajánlunk”

Küldetésünk:

Az egyént holisztikusan kezelő, komplex munkaerő-piaci szolgáltatás biztosítása.

Célunk:

Az értelmes, önrendelkező, egyenlő esélyű, teljes körű társadalmi részvétel elérése.

Stratégiánk:

Komplex, egyéni szükségletekhez és munkaerő-piaci igényekhez igazodó, széleskörű szolgáltatás nyújtása kvalifikált munkatársakkal. Annak érdekében, hogy a célcsoport tagjai minél nagyobb létszámban jelenjenek meg a munka világában képességeiknek, ismereteiknek lehető legmagasabb szintjét elérve. Eredménye, hogy tartós foglalkoztatásban részesüljenek, elkötelezett, be/elfogadásra felkészült munkaadók és munkatársak együttműködésével.

Szolgáltatás alapelvei:

Személyre szóló, egyéni igényeket figyelembe vevő, a megmaradt és fejleszthető képességekre koncentráló, a munkakör kiválasztása közösen kialakított legyen, a választás alapja ne csak a munkáltató által felajánlott munka legyen, hanem a munkavállalói igényeihez is igazodjon.

A szolgáltatás erősségei: 

A komplexitás, a megmaradt képességekre összpontosítás, egyénre szabott munkahely felkutatása, a megfelelő munkahelyi környezeti, munkaeszközökre és adaptációs eszközökre történő javaslatok biztosítása. Kiegészítő szolgáltatásként a fogyatékossággal élő személy szükségleteihez igazodó segítő szolgáltatások biztosítása, vagy igénybevételének segítése. A munkavállalót támogató hátterek bevonása a sikeres munkába állás segítéséhez. A munkaadók és a munkatársak felkészítése a célcsoport tagok be/elfogadására.