2. A támogatott program bemutatása:

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása terén minden esetben elsődleges cél a minél nagyobb arányú nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés. Ebben kulcsfontosságú a foglalkoztatók és a munkavállalók közötti kapcsolat megteremtése, mindkét oldal megfelelő felkészítése, ösztönzése az ilyen típusú foglalkoztatásra, illetve munkavállalásra. Ennek megfelelően kiemelt feladat a munkaerő-piaci kereslet-kínálat felmérése, illetve az egyes – köztük az alternatív – munkaerő-piaci szolgáltatások, illetve az e szolgáltatásokat nyújtó szervezetek hálózatának fejlesztése. Ezt valósítja, ill. valósította meg az MCSME jelen projektje Csongrád megyében. Az elvárt minőségű munka elvégzése a megváltozott munkaképességűek esetében sok esetben egyéni munkarendet és munkakörnyezetet igényel. Folyamatos, célzott tevékenységgel, hosszú távú partnerségek kialakításával szükséges támogatni a megváltozott munkaképességű személyekkel foglalkozó civil szervezeteket. A megváltozott munkaképességű munkavállalók komplex rehabilitációjának mentorálása, a munkába helyezés, és a munka megtartásának támogatása speciális szakértelmet kíván. Ennek a tudásnak átadása partner szervezetek között garantálja, hogy a már meglévő tudás elterjedjen, és az átvevő szervezet speciális tapasztalataival bővítve az átadó szervezet is profitáljon a kapcsolatból. A munkavállalók személyes helyzetének javításán túl a munkáltatói oldal megfelelő felkészítése is fontos. Ennek – a gazdasági ösztönzők működtetésén túl – egyik legfőbb terepe a munkáltatók szemléletének, motivációjának javítása, illetve a befogadó munkahelyi környezet fejlesztése. Megállapítható, hogy az MCSME jelen projektje szorosan csatlakozik az Országos Fogyatékosügyi Program céljainak megvalósításához.
Fogyatékos személyek, akik tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával élnek, és ezek a hátrányok a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozzák vagy gátolják. Pontos szegmentációt végeztünk, amely során figyelembe vettük Csongrád megye adottságait is. Megállapítottuk, hogy az autizmus, a beszédfogyatékosság, a hallássérülés, a látássérülés és a mozgáskorlátozottság olyan fogyatékossági területek, amelyekre vonatkozóan a jelen projekt megkezdéséig a megyénkben nem volt komplex foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szervezet. A korábbi szolgáltatók sem komplex foglalkoztatási rehabilitációra irányuló szolgáltatáscsomaggal voltak jelen a „piacon”, hanem egyes szolgáltatásokat nyújtottak csupán, rendszemlélet nélkül. Az MCSME-nek több évre visszamenő együttműködése van a Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesülettel, Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesületével, a SINOSZ Csongrád Megyei Szervezetével. Jelen projekt vonatkozásában külön partnerségi megállapodást kötöttünk e három szervezettel. Ezzel lefedjük megyei szinten a fent azonosított célcsoport szegmenseket.
Célunk volt a projekt megvalósítása kapcsán a fent megnevezett célcsoportok számára komplex foglalkoztatási rehabilitációra irányuló szolgáltatásokat nyújtani, mégpedig rendszerbe illesztett módon, a teljes folyamat lefedésével. Ez az utcáról belépő ügyféllel való legelső találkozástól akár az elhelyezkedését követő 6 hónapig vagy egy évig terjedő munkahelyi utókövetésig terjed.
Megkerestük Magyarország szakmailag legszínvonalasabb, nemzetközileg is elismert, több éve a fenti területen működő szolgáltatóját. Nem akartuk beérni a másodikkal, a legjobbtól akartunk tanulni! Így kerültünk kapcsolatba 2016. novemberében a budapesti Motiváció Alapítvánnyal, azaz személy szerint Zalabai Péternével. A projekt alapvető célja volt, hogy Zalabai Péterné szakmai irányításával, személyes közreműködésével valósuljon meg a sikeres budapesti modell Csongrád megyei implementációja, bevezetése az MCSME szervezeti keretei között.

Az MCSME tagságának korösszetétele kedvezőtlen, egy elöregedő szervezet vagyunk. A fiatalítás a legfontosabb feladatunk. A foglalkoztatási rehabilitáció ennél a fogyatékossággal élő és aktív korú csoportnál kiemelten fontos, hiszen egy, remélhetően önálló, aktív élet előtt állnak. A szolgáltatásfejlesztés során kiemelten figyeltünk rájuk, problémáikra. A megtervezett projektet azért tekinthetjük egy bevezetés előtt álló jótékony ciklusnak, mert egyszerre fenntartható gazdasági értelemben, ugyanakkor megoldja legnagyobb szervezeti problémánkat, a fiatalítást is.
Az előkészítés keretében Egyesületünk 2017 júliusában felmérte a projekthez kapcsolódó igényeket. Az eddig végzett szolgáltatásokat, illetve a tervezett szolgáltatásokat tartalmazó kérdőívet 27 csoporttitkár részére juttattuk el, akik azt továbbították a csoporttagok felé. Tagjaink a kérdőíveket online, illetve papír alapon is visszaküldhették. A kiküldött kérdőívet 263 fő küldte vissza címünkre. Informatikusaink az adatok szemléltetésére kördiagramos, ill. oszlopdiagramos kimutatást készítettek. Az igényfelmérés eredményeit a pályázati dokumentációban ismertettük. Összegzésként megállapítható volt, hogy úgy kell az MCSME szolgáltatásait kibővíteni, fejleszteni, hogy az életkori sajátosságokat maximálisan figyelembe vesszük. A szolgáltatási portfólió fejlesztése nem mehet egyetlen korosztály kárára sem végbe. Ebben a projektben az aktív korúakra koncentráltunk. A tagság és a szolgáltatást kívülről igénybe vevők valós igényeire építő foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatáscsomagot vezettünk be, amely szabályozott folyamataival tényleges megoldást nyújt a célcsoport tagjai számára. Proaktív beavatkozásra kidolgozására volt tehát szükség, házhoz kellett vinnünk a megoldást. A projekt részletes szakmai tartamát a beszámoló 7. pontjában „Egyéb megjegyzések” mutatjuk be.