HUSRB/1602/42/0045 SRB

Interreg – IPA Program za prekograničnu saradnju izmedju Madjarske i  Srbije

                QUAD: Accessible Eco-Tourism Social Entrepreneurship

 

Projekat je započet 1. februara 2018 godine i trajaće 18 meseci, odnosno do 31. jula 2019 godine.

Glavni cilj Projekta je da sa ostvarivanjem i delovanjem socijalnog poduhvata QUAD-a omogući pristupačnost i dostupnost ciljeva ekoturizma u srpskom Banatu i na Južnoj Ravnici za osobe sa invaliditetom i sve ljude sa ograničenom pokretljivošću.

Neometan turizam je nova usluga koja će biti omogućena osobama sa ograničenom pokretljivošću, a koji ima za cilj uključivanje starijih ljudi i osoba sa invaliditetom kao konzumenata prekograničnih turističkih atrakcija, proizvoda i usluga bez poteškoća i sa pozitivnim uticajima.