Ifjúsági tagozat

Kapcsolattartó neve: Győrfi Zsófia

E-mail: mcsme.ifjusagitagozat@gmail.com

Egyesületünk ifjúsági programot dolgozott ki, melynek eredményeként 2008. december 13.-án megalakult az Ifjúsági Tagozatunk.

2009-ben megvalósult programjai voltak a Kerekasztal beszélgetés, Nyílt nap és KI- MIT-TUD vetélkedő és kiállítás, „Integr-ÁLOM” Tábor,

2010-ben megvalósult programjaink KI- MIT-TUD II. vetélkedő és kiállítás, „Integr-ÁLOM” Tábor II.

2011.-ben eddig megvalósult programjaink KI- MIT-TUD III. vetélkedő és kiállítás, Integr-ÁLOM” Tábor III., Kistérségi Koordinátorok Képzése program, Tél Parti rendezvény

2012.-ben tervezett programok: KI- MIT-TUD IV. vetélkedő és kiállítás, Integr-ÁLOM” Tábor IV. Ifjúsági fürdőnap rendezvény, Tél parti II. rendezvény,

„Integr-ÁLOM” tábor 25 gyermek és 5 felnőtt részvételével megvalósuló rendezvényünk. A táborban közösségépítő, készségépítő, készség és képességfejlesztő tréningen-képzésen és műveltségi vetélkedőn vettek részt a gyermekek és fiatalok. A tábor lakói közül jelentős számban, mozgásban tartósan akadályozott gyermekek és fiatalok, kisebb számban Down-szindrómás gyermekek, látás és hallássérültek, és ép gyermekek és fiatalok vesznek részt.

A KI-MIT-TUD rendezvényünkön közel 300 fő vesz részt. A program közösség építő jelleggel bír, melynek keretében a fiatalok lehetőséget kapnak képességeik megmutatására, szerepelhetnek, felléphetnek.

Ifjúsági Tagozat munkája

  • Az Ifjúsági tagozat munkája során a mozgásfogyatékossággal élő fiatal korosztály integrációját segíti elő azzal, hogy az ifjúsági programok szervezésében, lebonyolításában aktívan részt vesz, továbbá más mozgásfogyatékossággal élő fiatalokat képviselő szervezetekkel együttműködik és közös programokon részt vesz velük.
  • Mozgásba hozza a Csongrád Megyében élő mozgásfogyatékossággal élő gyermekeket, fiatalokat.
  • A rendezvények lehetőséget biztosítanak a kapcsolatteremtésére, kialakításra mozgásfogyatékos gyermekek és fiatalok, valamint ép gyermekek és fiatalok között, továbbá élményanyagot nyújt a résztvevőknek. Az új kapcsolatok a kortárscsoporttal új programlehetőséget biztosítanak, mely által az inaktivitás csökken.

MÚLT – JELEN – JÖVŐ

Az Ifjúsági Tagozat munkájának fókuszában az integráció szerepel. Az említett programokon kívül terveink között szerepel képzések megvalósítása. Olyan képzési, szakmai tréningek szervezését tűztük ki célul, amelyek eredményeként egyénileg és a közösség tagjaként egyaránt felkészülnek a fiatalok a tudatos felnőtt életre.

Az Ifjúsági Tagozat eddigi eredményei alapján a mozgásfogyatékossággal élő fiatalok inaktivitásának csökkentése, az aktív élet megteremtésének előfeltétele a szabadidős programokon és képzéseken való részvétel biztosítása.

Folytatjuk a leghátrányosabb településeken élő mozgásfogyatékos fiatalok bevonását tevékenységeinkbe. Folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, és minden olyan lehetőséget igyekszünk megragadni, amivel az ifjak mindennapjait tehetjük könnyebbé, színesebbé. A jövő évben olyan szakmai programokkal kell kiegészíteni tevékenységeinket, amely erősíti a közösségünkhöz tartozás igényét a fiatalokban, oly módon, hogy a lehető legátfogóbb módon érvényesíthessék érdekeiket.

Örvendetes számunkra, hogy az Ifjúsági Tagozat megszületése után a fiatalok száma jelentős emelkedést mutatott.  Az egyesület alapvető érdeke a fiatalítás. Generációs hidat építünk az Ifjúsági Tagozat aktív közreműködésével, hogy a korosztályokat közel hozzuk egymáshoz. Ennek részeként fejlesztjük egyesületünk humán szolgáltatási palettáját is, amelynek elválaszthatatlan része a munkaerőpiacra történő visszatérésük segítése.

Kiemelten fontosnak tartjuk a fiatalok bevonását és megtartását a szervezetben. 2008 decemberétől működik Ifjúsági Tagozatunk, amely érdeklődési körök alapján igyekszik összefogni a fiatalokat. Hiszünk abban, hogy nem a sérültség meglétét kell kihangsúlyozni, hanem a személyiség egészséges oldalára kell építeni. Hitünk szerint a társadalmi befogadás, az integráció, a közös életterek kialakítása, az akadálymentesítés és az esélyegyenlőség a szemlélet formálásával érhető el. Ennek értelmében szervezzük programjainkat, amelyek nyitottak, vagyis ép érdeklődők is látogathatják. Kiemelkedő programjaink, amelyek már hagyománnyá váltak az „Integr- ÁLOM Tábor”, illetve a Ki- Mit- Tud kézműves kiállítás és vetélkedő. Két éves múltra tekint vissza szintén az Ifjúsági Tagozat kezdeményezésére elindult Esélyórák program, melynek keretében a fogyatékossággal élő fiatalok látogatnak meg óvodákat és általános iskolákat. A program célja, hogy fiatal korban érzékenyüljenek a gyerekek, ne féljenek, ha fogyatékkal élővel találkoznak. Az Ifjúsági Tagozat célja, hogy tagjait felkészítse a független, önálló felnőtt életre. Társadalmi tudatformálás, az elfogadás növelése azáltal, hogy megmutatják a mozgáskorlátozottak képességeit és értékeit. A foglalkoztatási rehabilitáció ennél az életkori csoportnál kiemelten fontos, hiszen egy, remélhetően önálló, aktív élet előtt állnak. A szolgáltatásfejlesztés során kiemelten figyelünk rájuk, problémáikra.A tudatformálás kiterjed ezért a potenciális munkaadókra is.