Lapuné Füredi Andrea – Elnök

A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületével négy éve állok kapcsolatban. Üllésen élek családommal. Szociális szférában dolgoztam tíz évig szociális és pszichiátriai gondozóként feladatom a rehabilitáció volt, így kerültem kapcsolatba egyre több fogyatékkel élő emberrel. Úgy éreztem szükségük lenne egy olyan közösségre, ahol segítséget kaphatnának ügyeik intézésében, aktuális információ átadásában és szabadidejük hasznos eltöltésében. Az üllési csoport 2013 óta működik, melynek azóta titkára vagyok. A 2017-es évben a Csongrád megyei egyesület etikai bizottságának elnökévé választottak, célom jó kapcsolat, hatékony kommunikáció kialakítása a vezetőség a csoporttitkárok és ezáltal a csoportok között. Hiszek a közös munka, kölcsönös odafigyelés, információátadás hatékonyságában. A felmerülő problémák közös megoldása jó alapköve lehet egy jól működő megyei csoportnak, melyhez bizalommal fordulhat minden fogyatékkal élő ember.