Meghívó a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete rendkívüli Küldöttközgyűlésre

(pontosított és kiegészített)

Helyszín: 6635 Szegvár, Régiposta u. 1.

Időpont: 2017. január 27.  10 óra.

Az Elnökség a Szegvári Csoport titkár által felajánlott helyszínt azért fogadta el, mert, kényelmesebb elhelyezést biztosít, mint az Egyesület szegedi székhelyű irodája. A kezdési időpont megállapításánál mérlegelte az Elnökség az ismert időjárási körülményeket, törekedve a legnagyobb közlekedésbiztonságra, a sötétben közlekedés szükségességének csökkentésére.

Napirendi pontok:

Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása

 1. Határozatképesség megállapítása
 2. A tisztségviselő választás okának ismertetése, megüresedett tisztségek:

– Egyesület Elnöke, Ciumandru Angéla elnök 2016. december 31-i dátummal lemondása okán;

 • 2 Elnökségi tag, Fülöpné Tari Katalin és Szarka Lászlóné elnökségi tagok által a 2017. január 3-i csoporttitkárokkal kibővített rendkívüli elnökségi ülésen bejelentett, írásban megerősített lemondás okán;
 • 1 Ellenőrző (Felügyelő) Bizottság Elnöke, Lázár Margit Ellenőrző Bizottság Elnökének szóbeli bejelentése alapján lemondás okán;
 • 1 Ellenőrző (Felügyelő) Bizottsági tag, Vecsernyés Sándor írásban tett bejelentése alapján lemondás okán.
 • 2 Etikai Bizottsági tag, Karalyos Gergő és Tóth Erika lemondása miatt.
 1. Az Elnökség által felkért Jelölő Bizottság javaslatainak ismertetése. Vélemények, észrevételek.
 2. Választás módjának meghatározása, ennek megfelelően a szavazatok leadása.
 3. Szavazási szünet.
 4. Szavazás eredményének ismertetése.
 5. Alapszabály módosítása az új Polgári Törvénykönyvnek és az Elnökségi külön javaslat szerint.
 6. Döntés a módosítások elfogadásáról, illetve az egységes szerkezet tudomásulvételéről.

A Küldöttközgyűlés nyilvános.

A Küldöttközgyűlés határozatképes, ha a regisztrált, érvényes szavazati jogosultsággal rendelkező küldöttek 50 %-a és még 1 fő küldött jelen van. Az Alapszabály módosításához e jelenlévő, érvényes szavazójoggal rendelkező küldöttek három-negyedes, elfogadó többségű döntése szükséges.

Kérjük a Tisztelt Csoport-titkároktól, hogy a csoportok küldötteivel e Meghívót ismertessék meg, illetve a Küldöttgyűlésen résztvevők személyét, nevét 2017. január 19-ig küldjék meg, adják meg.

Szeged, 2017. január 13.

Az Elnökség nevében Hódi Gábor titkár s.k.