MEOSZ tájékoztató a látogatási tilalomról, az intézményekből való kijárási tilalomról, valamint a felvételi zárlatról

MEOSZ tájékoztató

a látogatási tilalomról, az intézményekből való kijárási tilalomról, valamint a felvételi zárlatról

Az Országos Tisztifőorvos látogatási tilalommal és az intézményekből való kijárási tilalommal összefüggésben határozatokat hozott 2020. március 8-án, és 17-én. A határozatok alapján jelenleg az alábbiak megtartása kötelező.

Látogatási tilalom van az összes

 bentlakásos szolgáltatást nyújtó szociális intézményben,

 a szociális szakosított ellátást nyújtó intézményben, (ápolást, gondozást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, támogatott lakhatás)

 a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben,

 a családok és gyermekek átmeneti otthonában.
Ez az egyéb kapcsolattartás jogát nem érinti, tehát telefonálni, e-mailezni továbbra is lehet. A látogatási tilalom alól egyetlen kivétel van: a végstádiumban lévő betegtől el lehet búcsúzni.

Kijárási tilalom van az összes fenti intézményből. Ez azt jelenti, hogy ezeket az intézményeket kizárólag az intézményvezető engedélyével lehet elhagyni, kizárólag az alábbi esetekben:

 munkavégzés céljából,

 szükséges egészségügyi vizsgálat elvégzése céljából,

 közeli hozzátartozó halála esetén
Felvételi zárlat van az összes szociális szakosított ellátást nyújtó intézményben.

A betegjogok (amelyek az intézményi ellátottakat is megilletik) csak akkor és olyan mértékben gyakorolhatók, amikor és amennyiben nem veszélyeztetik az egészségügyi veszélyhelyzet felszámolását. Az ellátottak emberi méltósághoz való joga ilyenkor sem korlátozható.