Tapasztalati tanácsadás

 

A Fogyatékkal élő személyek jogairól szóló 1998/ XXVI. törvény értelmében „a fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni. Ahhoz, hogy lehetőségeikhez mérten teljes értékű életet legyenek képesek élni, támogatásra szorulnak”. Egyesületünk vállalja, hogy a fogyatékossággal élő személyek esetében az egyenlő hozzáférés lehetőségét megvizsgálja, a közintézményeknek, érdekvédelmi szervezeteknek tanácsot ad mind a fizikai, mind az infokommunikációs akadálymentesítésre vonatkozóan, így érve el egyrészt, hogy a fogyatékkal élő személyek egyenlő hozzáférésre való joga ne sérüljön, másrészt, hogy a közintézmények, érdekvédelmi szervezetek munkájukat hatékonyabban, szélesebb célcsoporti körrel legyenek képesek végezni.

A tapasztalati szakértőink elsősorban az építészeti akadályok akadálymentesítésének elősegítésére lettek kiképezve, mely egyaránt jelent közintézményt, irodát, de a fogyatékkal élő személy otthonát is. Rehabilitációs építészeti szakmérnök véleményének kikérésére is van lehetőség egyesületünknél, hiszen, mint érdekvédelmi szervezet jelentősen kiépült szakmai kapcsolati hálóval rendelkezünk.

Tapasztalati szakértőink és elérhetőségeik:

Faragó Tamás: 06-70-967-1844

Farkas László: 06-70-410-2926