Útdíjkedvezmény

Útdíjkedvezmény

A D2 díjkategóriába tartozó személygépkocsi üzembentartója a D1 díjkategóriájú jogosultság megváltása esetén a D2 és a D1 díjkategória díjmérték különbözetének megfizetése alól mentesül és így úthasználati jogosultságot szerez, ha

legalább 4 gyermek után családi pótlékban részesülő személynek,
a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvánnyal rendelkező személynek, vagy
az a) vagy b) pontokban szereplő személy hozzátartozójának
minősül.

A jogosultság azonos időszakra és kizárólag egy forgalmi rendszám után illeti meg a fenti személyt.

A jogosultság kizárólag azon gépjárműre vonatkozik, amelyet az üzembentartó – a jogosultságát megalapozó adatokat tartalmazó – bejelentése alapján a közlekedési igazgatási hatóság nyilvántartásba vett.

Közlekedési igazgatási hatóság a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, illetve a kormányablak.

A jogosultság – a parkolási igazolvánnyal rendelkező személyek kivételével – a nyilvántartásba vételt követő év január 31. napjáig hatályos.

A parkolási igazolvánnyal rendelkező személyt megillető jogosultság a parkolási igazolvány visszavonásával és a jogosultság nyilvántartásból történő törlésével megszűnik.

A bejelentésről az üzembentartónak kell gondoskodnia, és a kedvezményes e-matricát csak ezt követően jogosult megváltani.

Kedvezményes e-matrica nem más mint a D2 helyett megváltott D1 díjkategóriájú e-matrica.

D1 díjkategória: a motorkerékpár, valamint a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, – a vezetővel együtt – legfeljebb 7 személy szállítására alkalmas személygépkocsi és annak pótkocsija,

D2 díjkategória: a D1 kategóriába nem tartozó valamennyi személygépkocsi, továbbá a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, és a lakó-felépítményű gépkocsi (lakóautó),

A B C D E
1 Díjkategória Heti Havi Éves Megyei
2 D1 2 975 4 780 42 980 5 000
3 D2 5 950 9 560 42 980 10 000

Amennyiben nem tesz eleget előzetes bejelentési kötelezettségének, de a D2 kategóriájú személygépkocsira D1 kategóriájú e-matricával közlekedik a díjköteles úthálózaton, majd később kezdeményezi a kedvezményre jogosultkénti nyilvántartásba vételét, úgy a nyilvántartásba vételt megelőző díjköteles úthálózaton való közlekedése a kedvezményes D1 díjkategóriában jogosulatlan úthasználatnak minősül, és pótdíjfizetési felszólítást vonhat maga után.

A pótdíj összege: D1,és D2, kategóriáknál: 14.875,- Ft, megfizetési határidő 30 nap.